1. Koledzy, stare legitymacje PZŁ (zielone książeczki) ostatecznie tracą ważność z końcem roku 2018 - po tej dacie nie będą mogły być przedłużane nawet po terminowym opłaceniu składki na PZŁ.
W związku z tym prosimy o bardzo pilne dostarczenie do Sekretarza koła zdjęć w formacie jak do dowodu osobistego lub paszportu - preferowane byłyby zdjęcie w formie elektronicznej na nośniku ale zdjęcia tradycyjne, papierowe też będą akceptowane. 
Sprawę prosimy potraktować priorytetowo - brak nowej legitymacji uniemożliwi legalne polowanie po 1 stycznia 2019 - kary za brak dokumentu będą surowe a odpowiednie służby już otrzymały wytyczne by kontrolować myśliwych pod kątem posiadania nowych dokumentów. 
2.  Wysokość składek na PZŁ na rok 2019 wynosi odpowiednio : składka normalna 363 zł ( zawiera również ubezpieczenie)
                                                                                                   składka ulgowa    203 zł

Uprawnienia do wpłat stawek ulgowych posiadają seniorzy, którzy w roku poprzedzającym opłatę tj. do końca 2018r. ukończyli lub ukończą siedemdziesiąty rok życia, oraz młodzież ucząca się (nie pracująca zawodowo), która w tym samym przedziale czasu nie przekroczy granicy wieku 25 lat.

Zgodnie z postanowieniami § 181 ust. 3 statutu PZŁ - wnoszenie opłat składek musi odbywać się wyłącznie za pośrednictwem macierzystych kół łowieckich.


Wpłaty składek na PZŁ prosimy dokonywać na konto koła w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2018 - po tym terminie skarbnik przekazuje zbiorowo wpłatę na konto Zarządu Okregowego PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania myśliwego. Wpłaty po tym terminie nie będą przekazywane przez koło co może skutkować skreśleniem kolegów z listy członków PZŁ.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika. Więcej informacji