Ważne informacje nt. polowań zbiorowych. Nowe obostrzenia już od soboty!

Zarząd Główny PZŁ wskazuje, iż do chwili obecnej nie została jeszcze opublikowana zmiana do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r, poz. 1758). Bazując na informacjach podanych przez Prezesa Rady Ministrów na wczorajszej konferencji prasowej Zarząd Główny PZŁ wyjaśnia, że należy przypuszczać, iż od dnia 17 października br. zakazane będzie odbywanie polowań zbiorowych, jeżeli:

  • ilość uczestniczących w nich osób (w tym myśliwych, naganiaczy oraz osób towarzyszących) będzie większa niż 10 osób (w przypadku polowań odbywających się w miejscach znajdujących się na obszarze czerwonym)
  • będzie większa niż 20 osób (w przypadku polowań na obszarze żółtym).

Zarządy kół spodziewające się większej ilości uczestników polowania powinny w tej sytuacji rozważyć ich odwołanie. Zarząd Główny zwraca uwagę na to, iż przy takich obostrzeniach praktycznie wykluczona jest możliwość organizowania polowań zbiorowych na terenie strefy czerwonej, zaś na terenie strefy żółtej możliwość ta ograniczona jest do minimum. Tyczy się to także polowań tzw. dewizowych. Decyzja co do organizacji i przeprowadzania polowań należy do zarządów kół oraz zarządców obwodów łowieckich.

Jak bezpiecznie polować?

Jeżeli zarządy kół bądź zarządcy obwodów łowieckich zdecydują się na przeprowadzanie polowań, to w mocy pozostają pozostałe obostrzenia przewidziane przepisami rozporządzenia z dnia 9 października 2020 r. Uczestnicy polowań obowiązani są zatem do zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy podczas zbiórki i odprawy myśliwych przed polowaniem, podczas rozprowadzania myśliwych na stanowiska, podczas zbiórek między pędzeniami oraz po zakończeniu polowania, w tym w trakcie pokotu. Dopiero po zajęciu stanowiska myśliwy będzie zwolniony z obowiązku zasłonięcia ust i nosa. Podczas spożywania posiłków zaleca się zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu. Za zapewnienie przestrzegania przepisów rozporządzenia odpowiedzialny jest prowadzący polowanie, zaś uczestnicy polowania są obowiązani podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie także w zakresie przepisów sanitarnych dotyczących epidemii COVID-19.

Powyższy komunikat będzie zaktualizowany niezwłocznie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw zmian przywołanego na wstępie rozporządzenia.

Jednocześnie zarząd koła prosi o zapisywanie się kolegów na polowania zbiorowe poprzez system KŁPZŁ lub aplikację EKEP na telefony komórkowe. Ułatwi to bardzo organizację polowania, da prowadzącemu wiedzę na temat ilości myśliwych, niezbędnej liczby naganiaczy oraz zoptymalizuje proces zamawiania cateringu dostosowując ilość zamawianych porcji do liczby uczestników polowania.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika. Więcej informacji