W załączeniu przesyłam decyzję Zarządu Koła Łowieckiego Dziczy Las w Swobnicy w sprawie przydziału prac gospodarczych na sezon 2021/2022

 

                                                                                             I

Pomoc dla zarządu do prowadzenia dodatkowych zadań związanych z dokumentacją ASF, obiegiem dokumentów oraz ewentualnych spaw sądowych.

 

 1. Hubert Bożek

 2. Grzegorz Biel

 3. Dariusz Kawczyński

 

                                                                                          II

Szacowanie szkód łowieckich i pomoc w organizacji polowań dewizowych zbiorowych.

 

 1. Paweł Mazan

 2. Marek Michalczyk

 3. Tadeusz Stasiak

 

                                                                                          III

Utrzymanie bieżącego porządku na stanicy i kontenerze (magazyn) oraz na terenie przyległym do tych miejsc.

Budowa ambon i zwyżek. Wykonanie przekosów do polowań zbiorowych, przemieszczanie zwyżek w zależności od potrzeb.

 

 1. Mirosław Chmura

 2. Artur Kawczyński

 3. Piotr Pacyk

 4. Jarosław Paluch

 5. Piotr Poteralski

 6. Tomasz Rogaczewski

 7. Piotr Sztoban

 8. Mariusz Żak

 9. Kazimierz Gryglewski

 10. Albert Sugier

 

                                                                                         IV

Prace związane z zabezpieczaniem upraw rolnych przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę, takie jak:

-zakładanie nowych ,,pastuchów” , remont już istniejących oraz bieżący dozór prawidłowości ich działania.

 

 1. Marcin Pomiećko - zarządzający grupą

 2. Paweł Dzałba - zarządzający grupą

 3. Mateusz Jaworski - zarządzający grupą

 4. Łukasz Zieliński

 5. Mariusz Sagat

 6. Dariusz Kołodziejski

 7. Daniel Warzecha

 8. Sławomir Terebus

 9. Maciej Ziółkowski

 10. Hubert Andrych

 11. Jarosław Kacała

 12. Anatol Kozik

 13. Kornel Kozik

 14. Ariel Puchała

 15. Piotr Puchała

 16. Dawid Sadowski

 17. Piotr Fudalski

 18. Krzysztof Gryglewski

 19. Piotr Sztuka

 

 

                                                                                           V

Koledzy, zwolnieni z indywidualnych prac ze względu na wiek.

Mimo formalnego zwolnienia Zarząd koła prosi kolegów o ewentualną pomoc i dobrowolne zaangażowanie przy organizowaniu i wykonywaniu prac na rzecz koła.

 

 1. Józef Żurowski

 2. Józef Gutkowski

 3. Janusz Łyjak

 4. Jan Dworaczyk

 5. Ryszard Kunicki

 6. Jan Lewandowski

 7. Stanisław Bień

 8. Stanisław Tarnowski- (kol. w miarę możliwości szacowanie szkód)

 9. Kazimierz Kołodziejski

 10. Michał Krajewski

 11. Ryszard Chróściak

 12. Lech Szymanowicz

 13. Stefan Żak

 

                                                                                              VI

Urlopowany

 1. Wojciech Musiałek

 

 

Ponadto:

W najbliższym czasie zostaną wprowadzone dyżury do ochrony upraw. Grafik zamieszczony zostanie w systemie kół łowieckich i na stronie internetowej koła jak również przesłany na poczty email kolegów

 

Zarząd wzywa do rzetelnego wykonania przydzielonych prac, zorganizowania się w grupie i terminowej realizacji przydzielonych zadań. Zarząd nie będzie nikogo prosił dwa razy.

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac, zarząd koła wyciągnie wobec kolegów którzy zlekceważą polecenia, konsekwencje statutowe do skreślenia z listy członków koła włącznie.

 

Powyższą listę i przydział prac sporządzono w trybie pilnym więc w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji może ona ulec zmianie.

 

Sekretarz: Robert Ziemichód

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika. Więcej informacji