Koledzy, w bieżącym sezonie łowieckim mamy możliwość pozyskania dodatkowych środków wypłacanych przez powiatowe inspektoraty weterynarii za praktycznie każdego strzelonego dzika.
Środki te będą wypłacane z dwóch niezależnych programów
Pierwszy z nich to tzw. "odstrzał sanitarny " , drugi to tzw. "program ministra rolnictwa".
Uzyskanie tych środków wymaga zaangażowania nas wszystkich w polowanie na dziki ale dodatkowo wielkiej staranności w dokumentowaniu odstrzelonych dzików.
Dokumentacja wymagana od kolegów będzie różna w zależności od programu i niestety w zależności od powiatu w którym odstrzelimy dzika. Polujemy na terenie 3 powiatów i każdy z weterynarzy powiatowych ma nieco inne wymagania dotyczące dostarczanej przez koło dokumentacji.

Poniżej procedury do jakich każdy strzelający dzika musi się drobiazgowo stosować !!!  
Lekceważenie tychże procedur skutkować będzie wstrzymaniem odstrzałów na dziki oraz obciążeniem finansowym kolegów za nieuzyskane z weterynarii pieniądze !!!

Procedura postępowania po pozyskaniu dzików na odstrzał sanitarny oraz na odstrzał z planu podstawowego (dziki z programu ministra rolnictwa)

 

 

I Dziki sanitarne.

 

Postępowanie myśliwego po pozyskaniu dzika

 

 1. Zaczepić znacznik zgodny z powiatem gdzie pozyskano dzika

  - do wyboru:

  a) powiat myśliborski - numer początkowy znacznika 3210 - kolor biały

  b) powiat pyrzycki - numer początkowy znacznika 3212 - kolor żółty

  c) powiat gryfiński- numer początkowy znacznika 3206 - kolor zielony

   

  Granice powiatów są widoczne na mapie obwodu w EKEP i w aplikacji na telefony komórkowe.
 2. Zrobić czytelne zdjęcie przed patroszeniem, aby widać było wyraźny numer znacznika oraz płeć dzika. Zdjęcie załączyć do EKEPU lub wysłać MMS do skarbnika.

   

 3. W skupie dopilnować aby w MP (kwit skupowy) był wpisany znacznik skupowy i pełny numer znacznika z weterynarii ( cały nr znacznika)

 4. Przed zakończeniem polowania zaznaczyć w EKEP lub w aplikacji na telefonie komórkowym lokalizację miejsca odstrzału dzika.

       5 . A)  Kserokopię (obie strony) odstrzału sanitarnego z wpisanym pozyskanym dzikiem,
            B)  wypełniony w systemie EKEP dokument dochodzenia epizootycznego (tzw.DDE)
            C)  MP ze skupu ,
            D) protokół oględzin ze skupu, lub dokument badania przez weterynarza tuszy dzika  na użytek własny dostarczyć łowczemu niezwłocznie w terminie do 3 dni
                od pozyskania dzika.
  
        Dokumenty A,B,C,D plus czytelne zdjęcie stanowią komplet dokumentacji wymaganej przez Inspekcję Weterynaryjną. Tylko za tak udokumentowane              dziki dostaniemy pieniądze z których 80% trafia do Waszych kieszeni więc musicie włożyć minimum wysiłku by terminowo dostarczać do zarządu                    prawidłowo sporządzone i kompletne dokumenty.

         Dzika pozyskanego na odstrzał sanitarny można wziąć na użytek własny.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Dziki ,,ministerialne” z podstawowego planu.

 

Dotyczy następujących dzików:

Samce wszystkie oraz samice do 45 kg i do 24 miesięcy życia.

Wszystkie pozyskane na taki odstrzał dziki muszą być oddane do skupu !!!   Nie zakładamy żadnego znacznika od weterynarza

Zwracać uwagę w skupie na wagę dzika.

Samica powyżej 45 kg musi zostać oddana jako sanitarna !!! (zgodnie z procedurą powyżej).

Po pozyskaniu dzika z planu podstawowego (ministerialnego) :

 

 1. Zawieźć tuszę do skupu,

 2. Ze skupu wziąć kwit MP oraz protokół oględzin tuszy.

 3. Niezwłocznie ( najpóźniej do 3 dni od pozyskania dzika kwit ze skupu MP i protokół oględzin dostarczyć do łowczego.

 

Nienależyte wykonanie przez myśliwego wymienionych czynności dotyczących zarówno pozyskanych dzików sanitarnych jak i dzików z planu rocznego (ministerialnych), oraz nie dostarczenie kompletnej dokumentacji do łowczego w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało zatrzymaniem odstrzału jak również brakiem możliwości wypłacenia należności za pozyskanie dzika sanitarnego. Nie stać nas na tracenie tych środków przez brak staranności kolegów.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika. Więcej informacji