Koledzy,

Wysokość składki normalnej wraz z ubezpieczeniem wynosi 393 zł

Składka ulgowa I - dla młodzieży uczącej się do ukończenia 25 roku życia i kolegów którzy ukończyli 70 rok życia wynosi 218 zł

Składka ulgowa II - dla kolegów , którzy ukończyli 80 rok życia wynosi 135,50 zł

Składki muszą być uiszczane za pośrednictwem koła macierzystego.

Nieprzekraczalny termin wpłaty na konto koła to 27  grudnia 2021. Wpłaty po terminie nie będa przekazane do ZO PZŁ w Szczecinie ,co może skutkować skreśleniem z listy członków PZŁ.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika. Więcej informacji