Decyzje zarządu koła co do zasad przyznawania odstrzałów na jelenie byki w sezonie łowieckim 2018/2019

1. Zezwolenia na pozyskanie jeleni byków wydawane będą dla członków, którzy wykonują prace na rzecz koła oraz nie zalegają  z  żadnymi płatnościami na rzecz koła.

2. Po dokonaniu odstrzału jelenia byka należy niezwłocznie powiadomić łowczego sms-em podając formę poroża oraz dokonać wpisu na karcie  informacyjnej i w książce pozyskania zwierzyny. Ma to na celu niedopuszczenie do przekroczenia planu pozyskania jeleni byków.

3. Prawidłowy odstrzał byka , zgodnie z wydanym upoważnieniem  upoważnia myśliwego do otrzymania  zezwolenie na odstrzał drugiego byka.

4. Na jelenie łanie i cielęta  w tym sezonie zaczynamy polować od 20 września.

Wydanie odstrzałów na jelenie byki nastąpi w dniu 26 sierpnia 2018 podczas seminarium w Pogorzelicy.

Zarząd  wstępnie postanowił  przyznać kolegom-selekcjonerom  odstrzały na byki jak poniżej:  

1.  Antkowiak Lech -  łowny
2. Bień Stanisław   - selekcyjny
3. Bożek Hubert  - selekcyjny
4. Chrósciak Ryszard  - selekcyjny
5. Gralak Grzegorz  - łowny
6. Gryglewski Kazimierz  - łowny
7. Gutkowski  Józef  -  selekcyjny
8. Kawczyński Artur  - łowny
9. Kawczyński Dariusz  - selekcyjny
10. Kołodziejski Dariusz  - selekcyjny
11. Kołodziejski Henryk  - selekcyjny
12. Kozik Anatol  - selekcyjny
13. Krajewski Michał  - selekcyjny
14. Kunicki Ryszard  - łowny
15. Lewandowski Jan  - selekcyjny
16. Łyjak Janusz - łowny
17. Michalczyk Marek  - łowny
18. Musiałek Wojciech  - selekcyjny
19. Pacyk Tadeusz  - selekcyjny
20. Paluch Jarosław  - łowny
21. Płonka Kazimierz  - łowny
22
. Pomiećko Marcin - selekcyjny
23. Poteralski Piotr  - selekcyjny
24. Pozichowski Zbigniew  - łowny
25. Rogaczewski  Tomasz  - łowny
26. Sagat Mariusz  -  selekcyjny
27. Stasiak Tadeusz  - łowny
28. Sztuka Saturnin  - lowny
29. Szymanowicz Lech  - łowny
30. Zieliński Łukasz  - selekcyjny
31. Żak Mariusz  - selekcyjny
32. Żak Stefan  -  selekcyjny
33. Żurowski  Józef  - łowny

Zaległości  w opłatach na rzecz koła  lub niesprawne urządzenia łowieckie przydzielone kolegom spowodują ,że odstrzał na byka zostanie wstrzymany do momentu uregulowania  zadłużenia  lub (i) 
wyremontowania  niesprawnych ambon. W sprawach finansowych prosimy o kontakt ze skarbnikiem , w sprawach ambon z vice-łowczym.

Zostało kilka dni - jest  jeszcze czas  na wykonanie  niezbędnych prac przy ambonach.

W tym sezonie polujemy wg. zmienionych zasad  selekcji. Obowiązują zasady jak poniżej
:



Rodzaj odstrzału

Poroże

Odstrzał prawidłowy „o”

Odstrzał nieprawidłowy „x”

opis form poroża

selekcyjny

– do 85 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

1

szpicaki o średniej długości tyk do wysokości
łyżek

szpicaki o średniej długości tyk powyżej wysokości łyżek, rozwidlone, koronne i formy wyższe

2-4

do ósmaka nieregularnego włącznie

formy wyższe

5-9

Wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne

formy wyższe

łowny

– min 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

10 i starsze

bez względu na formę poroża

brak
































Myśliwi posiadający upoważnienie na odstrzał byka łownego mogą dokonać odstrzału byka selekcyjnego bez względu na wiek jelenia  i będzie to odstrzał prawidłowy.

Zarząd Koła życzy kolegom selekcjonerom niezapomnianych  wrażeń podczas tegorocznego rykowiska , celnych strzałów  do prawidłowo wyselekcjonowanych  byków  oraz samych ciekawych  i medalowych trofeów.



Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika. Więcej informacji